Aktuální informace

Společenství vlastníků jednotek
Kodymova 2537-2539

... přejít na novější aktuality ...

Kontaktní údaje

1. září 2014:
Aktualizace údajů o zástupcích správce objektu.

Změna správce domu

10. srpna 2014:
Správce objektu k 1. září 2014 jmenoval nového správce pro náš dům.

Aktualizován přehled závad a oprav domu

10. srpna 2014:
Po zabezpečení vstupů do domů čipovými zámky pokračují další opravy a úpravy objektu – například instalace mříží oken do garáže, výměna lan ve výtazích nebo servis garážových vrat a čipového systému garáže.

Schválené vyúčtování 2013

15. července 2014:
Shromážděním SVJ Kodymova 2537-2539 ze dne 27. června 2014 bylo schváleno vyúčtování za rok 2013. Rozúčtování provádí správce objektu Trigema Facility s.r.o., který je rozešle jednotlivým majitelům bytů.

Čipy od července v celém domě

21. června 2014:
Počínaje 15. červencem 2014 je přístup do celého objektu Kodymova 2537-2539 zabezpečen elektronickými čipovými zámky. Všichni majitelé bytů jsou povinni si převzaté čipy evidovat podle čísel a v případě ztráty nebo odcizení čipu nahlásit tuto skutečnost okamžitě správci objeku Trigema Facility s.r.o.

Pozvánka na shromáždění vlastníků

27. května 2014:
Zveme všechny vlastníky na shromáždění SVJ v pondělí 23. června. Vaše účast je velmi důležitá kvůli schvalování vyúčtování uplynulého roku.

Čipy místo klíčů

21. května 2014:
Z bezpečnostních důvodů měníme zabezpečení vstupů do domu na čipové zámky, nejprve u vchodu 2537/12. Čipy jsou vydávány od 21. do 23. května. Od 23. května NENÍ VSTUP DO DOMU 2537/12 BEZ ČIPU MOŽNÝ!!!

Změna pravidel pro vydávání nových klíčů

25. března 2014:
Po dohodě se správcem se mění pravidla vydávání nových klíčů od společných prostor včetně formuláře žádosti.

Zámky a klíče u správce

19. února 2014:
Aktualizovány Důležité kontakty – správce převzal starost o zámky a klíče ve společných prostorách.

Změna technika správce domu

6. února 2014:
Správce objektu vyměnil osobu na pozici technika správy nemovitostí. Nově se o objekt stará Pavol Gomola.
Aktualizovány informace o opravách domu v roce 2014.

Nový občanský zákoník – oznamovací povinnost

9. prosince 2013:
Vlastníkům jednotek byl v souvislosti s NOZ rozeslán „Evidenční list vlastníka“. Žádáme o jeho vyplnění a doručení správci objektu.

Opravy v roce 2013

27. listopadu 2013:
Zveřejněn přehled oprav společných částí domu v tomto kalendářním roce.

Jednání o pozemcích pod domem

18. září 2013:
Na Odbor evidence správy a využití majetku MHMP byla odeslána žádost o zahájení jednání vedoucího k odprodeji pozemků a narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod bytovým objektem Kodymova 2537-2539, které se nacházejí v k. ú. Stodůlky na pozemcích hl. m. Prahy.

Změna správce objektu

24. června 2013:
Shromáždění vlastníků odsouhlasilo změnu správce objektu. Nově se o chod domu stará společnost Trigema Facility s.r.o.

Plánované opravy

6. února 2012:
Výbor SVJ schválil postup oprav závad v letošním roce.

Výzva vlastníkům jednotek

26. prosince 2011:
Výbor SVJ žádá opakovaně všechny majitele bytů, aby nám sdělili svá telefonní čísla. Aktualizujeme soubor vašich kontaktů, který je třeba mít k dispozici (plánované opravy, rekonstrukce balkonů, eventuelní havárie atd.). Pokud jste tak ještě neučinili, nahlašte prosím svá platná čísla zástupci SVJ ve vašem chodu (např. e-mailem nebo vhozením do schránky zprávy typu: číslo bytu, jméno, telefon).

Vyúčtování za rok 2010

25. prosince 2011:
Kvůli nedostatečné účasti muselo shromáždění vlastníků být opakováno koncem roku. Až tentokrát bylo odsouhlaseno vyúčtování za rok 2010, nyní správcovská firma rozesílá rozúčtování vlastíkům jednotek.

Změna manažera objektu

4. října 2011:
Správce domu Austis ustanovil nového technika, který se stará o provoz a údržbu objektu. Pana Jelínka nahradil pan Churan.

Opravy balkonů skončily

16. září 2011:
Skončila 3. letošní etapa oprav lodžií a balkonů, u kterých bylo hlášeno zatékání.

Zahájení oprav balkonů

21. listopadu 2010:
Byl zveřejněn harmonogram první etapy oprav balkonů a lodžií kvůli zatékání.

Podklady pro shromáždění II.

28. června 2010:
Bylo k pozvánce na shromáždění vlastníků doplněno vyúčtování nákladů za rok 2009.

Podklady pro shromáždění, činnost výboru

27. června 2010:
Bylo zveřejněno vysvětlení k bodu 4. shromáždění vlastníků svolaného na 29. červen 2010 a zaktualizovány zprávy o činnosti výboru.

Shromáždění vlastníků

9. června 2010:
Zveme vás na shromáždění vlastníků konané 29. června 2010.

Zápis ze shromáždění vlastníků

18. června 2009:
Byl zveřejněn zápis ze shromáždění vlastníků konaného 19. května 2009.

Podklady pro shromáždění vlastníků

17. května 2009:
Byly zveřejněny podklady k bodům 4 a 5 shromáždění vlastníků svolaného na 19. květen 2009.

Shromáždění vlastníků

3. května 2009:
Zveme vás na shromáždění vlastníků konané 19. května 2009.

Zatékání - dotazníkový průzkum

22. března 2009:
Do poštovních schránek byl rozdán dotazník ohledně zatékání do bytů, zejména z prostoru balkonů a lodžií. Informace nám můžete poslat také e-mailem. Na základě zjištěných dat bude určen harmonogram oprav. Více na stránce o závadách.

Kontaktní e-maily

21. března 2009:
Prosíme všechny vlastníky, aby nám sdělili svou e-mailovou adresu, na kterou vám můžeme zasílat důležité informace týkající se domu a společenství, např. ohledně oprav, vyúčtování nebo shromáždění vlastníků.

Zámky, dveře, závady, kontakty...

21. září 2008:
Byla vytvořena stránka s informacemi o výměně zámků a dveří a aktualizovány stránky o závadách a zejména s důležitými kontakty.

Nové klíče od domu

23. června 2008:
Dovolujeme si vás upozornit, že stávající klíče budou fungovat pouze do začátku července 2008. Pokud jste ještě nepřevzali nové klíče od vstupních dveří, kontaktujte zástupce svého vchodu:
Kodymova 2537/12 - Jan Rosenauer
Kodymova 2538/10 - Marie Valentová
Kodymova 2539/8 - Michal Lošťák
nebo napište e-mailem.
Z bezpečnostních důvodů může nové klíče převzít pouze vlastník jednotky nebo osoba pověřená plnou mocí od vlastníka.

Shromáždění vlastníků - podklady

15. června 2008:
Byly doplněny podklady k programu shromáždění vlastníků.

Shromáždění, nové klíče, uzavřená kočárkárna, kalorimetry, vodoměry a ploty

5. června 2008:
Víc aktualit najednou - zejména pozvánka na shromáždění vlastníků konané 16. června 2008. A také plno informací týkajících se změny zámků, předávání klíčů, nutnosti vyklid kočárkárnu ve vchodu č. 12, o natírání dřevěných plotů a o výměnách vodoměrů a kalorimetrů.

Výměna dveří a zámků

14. května 2008:
Chystá se výměna všech zámků ve společných prostorách domu, je třeba včas oznámit požadovaný počet klíčů. Podrobnější informace naleznete zde a také na vývěskách vchodů a v poštovnách schránkách jednotek.

Změna manažera objektu

13. ledna 2008:
Od ledna 2008 je novým manažerem objektu Pavel Lipták - viz správce objektudůležité kontakty.

Aktualizace stránek

10. prosince 2007:
Po čase byla provedena větší aktualizace stránek. Byl doplněn zápis z červnového shromáždění vlastníků, schválené znění stanov i nová výše záloh a plateb do FO. Doplněny byly i zápisy z jednání výboru SVJ v druhém pololetí.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

26. listopadu 2007:
Na vývěskách domů, ve schránkách a na těchto stránkách byla zveřejněna pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční v úterý 11. prosince 2007 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538).

Podklady pro jednání Shromáždění vlastníků

15. června 2007:
Na vývěskách domů a na těchto stránkách jsou zveřejněny podklady k bodům 2., 3. a 4. navrženého programu shromáždění konaného 12. června 2007. Materiály k bodům "změna stanov – soulad s platnou legislativou", "odsouhlasení vyúčtování za rok 2006" a "navýšení záloh na služby a provoz domu" si můžete stáhnout a prostudovat na stránce Shromáždění vlastníků jednotek.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

pozvánka na shromáždění5. června 2007:
Na vývěskách domů, ve schránkách a na těchto stránkách byla zveřejněna pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční ve čtvrtek 21. června 2007 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Je důležitá účast co nejvíce spoluvlastníků - ať už osobně nebo prostřednictvím plné moci. Na lednové shromáždění přišlo málo lidí a shromáždění tak nebylo usnášeníschopné.

Podklady pro jednání Shromáždění vlastníků

6. ledna 2007:
Na vývěskách domů a na těchto stránkách jsou zveřejněny podklady k bodům 2. a 3. navrženého programu shromáždění konaného 11. ledna 2007. Materiály k bodům "zamykání a zabezpečení domu" a "změna stanov - soulad s platnou legislativou" si můžete stáhnout a prostudovat na stránce Shromáždění vlastníků jednotek.

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

pozvánka na shromáždění27. prosince 2006:
Dnes byla na vývěskách domů a na těchto stránkách zveřejněna pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek, které se uskuteční ve čtvrtek 11. ledna 2007 od 19.30 hodin v prostorách garáže (vchod č.p. 2538).

Shromáždění vlastníků - oprava termínu

29. listopadu 2006:
Vzhledem k pokračujícím problémům se získáváním potřebných podkladů od správce domu se Shromáždění vlastníků jednotek uskuteční až ve čtvrtek 11. ledna 2007, a to tradičně v prostorách garáže (vchod č.p. 2538). Program schromáždění a podklady k jednotlivým bodům budou včas zveřejněny na vývěskách domů a na těchto stránkách.

Znalec na posouzení zatékání

21. října 2006:
Návštěva znalce kvůli posouzení příčin a řešení zatékání do balkónů a jednotek se uskuteční ve středu 25. října po 17. hodině. Vlastníci konkrétních jednotek, které bude třeba navštívit, budou informováni individuálně prostřednictvím e-mailů a/nebo poštovních schránek.

Kočárkárny

21. října 2006:
Uživatelům domu, kteří nevyklidili své věci z kočárkáren, doporučujeme, aby si je co nejdříve vyzvedli – nejlépe po dohodě se zástupcem správce p. Volfem. V kočárkárnách zůstalo několik jízdních kol, kočárky, dětské hračky a další předměty. Za jejich poškození nebo ztrátu v době malování nemůže výbor SVJ ani správce zodpovídat.

Po vymalování budou do kočárkáren dodatečně umístěny závěsy pro lepší umístění jízdních kol. Pokud máte zájem o montáž jiných úchytů, informujte o tom výbor SVJ. Kočárkárny jsou společným prostorem, ve kterém nejsou dovoleny žádné úpravy bez svolení výboru SVJ a nebo Shromáždění vlastníků jednotek.

Malování společných prostor

8. října 2006:
Od 16. října 2006 budou opravovány omítky v prostorách chodeb v přízemí, v kočárkárnách a na schodištích od garáží do 2. patra. Z tohoto důvodu je nutné, abyste do 15. října 2006 uvedené prostory vyklidili, jinak se vystavujete riziku poškození nebo ztráty svých věcí. Opravy a malování by měly být hotovy do 27. října. Ještě před malováním bude opravena dešťová kanalizace u zadních vchodů, která je příčinou zatékání vody do zdi u schodišť v suterénu.

Zápisy z jednání výboru

Na web byly doplněny zápisy z jednání výboru společenství v roce 2006. Najdete je na stránce Výbor SVJ.

Vyúčtování záloh

V úterý 22. srpna 2006 konečně společnost Austis rozeslala vyúčtování záloh za minulý rok. Pokud je některý z vlastníků bytových jednotek, nebytových prostor nebo garážových stání neobdržel, měl by se spojit s paní Matějíčkovou z Austisu, která se o předpisy plateb stará - viz kontakty na správce objektu.

Zatékání do fasády

Zatékání - výzvaVýbor SVJ vyzývá všechny vlastníky a uživatele jednotek, kteří mají problém ze zatékáním do bytu nebo do prostoru balkónu, aby se co nejdříve přihlásili. Vzhledem k chystanému odbornému posudku je třeba znát rozsah závady. Posudek by měl najít příčinu zatékání a navrhnout řešení.
aktualizace 9. října: Závadu oznámilo 11 bytových jednotek. V současné době jednáme se znalcem o termínu prohlídky poškozených míst.

Nepořádek ve vchodu 2537

Odstranění nepořádkuVe společných prostorách (suterén, kočárkárna) vchodu 2537/12 se objevil odložený nepořádek. Vzhledem ke stanovám SVJ byli původci nepořádku vyzváni, aby ho odstranili. Jinak bude zlikvidován na náklady SVJ.

Důležité kontakty

Důležité upozornění a kontakty Na nástěnky všech vchodů byly vyvěšeny aktuální údaje o správci nemovitosti a důležité kontakty pro případ havárií a problémů ve společných prostorách domu (chodby, výtahy, schodiště, teplo, úklid, domácí telefony apod.).

Společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství
Sídlo: Praha 5, Kodymova 2538/10, PSČ 158 00

TOPlist