Správce objektu Kodymova 2537-2539

Společenství vlastníků jednotek
Kodymova 2537-2539

Změna názvu správce nemovitosti

Oznámení RVW Facility

Z důvodu prodeje společnosti je od 2. května 2017 novým správcem domu firma RVW Facility, s.r.o.. Zaměstnanci společnosti Trigema Facility přešli pod novou firmu.

Kontakty na správce objektu

sídlo společnosti: RVW Facility, s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město, e-mail: info@rvw.cz, telefon: 226 230 240, web: www.rvw.cz

pracoviště: Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1

technik správy nemovitostí: Karel Kovařík
tel.: 774 416 375, e-mail: karel.kovarik@rvw.cz

účetní objektu: Nataliia Kovtun
tel.: 226 230 241 (všední dny 9-16 hodin), e-mail: nataliia.kovtun@rvw.cz

Správce nemovitosti 2013–2017

Novým správcem objektu Kodymova 2537-2539, který vzešel z výběrového řízení výboru SVJ a byl schválen shromážděním vlastníků dne 24. června 2013, se stala společnost Trigema Facility s.r.o., člen skupiny Trigema.

V případě poruch, které mohou způsobit bezprostřední ohrožení zdraví nebo života nebo vyžadují okamžité odstranění, volejte na krizová čísla uvedená v požární směrnici. V ostatních případech kontaktujte neprodleně správce objektu a kteréhokoli člena výboru SVJ telefonicky, pomocí SMS, nebo e-mailem.

V rámci zkvalitnění služeb nabízí ekonomické oddělení Trigema facility s.r.o. úřední hodiny pro konzultační činnost: každé úterý a středu 9.30-16.00 hodin. V tento čas se můžete obrátit na pracovníky oddělení vždy telefonicky na č. 227 355 239. Pro eventuální dohodnutí návštěvy lze též využít e-mailovou adresu: sprava@trigema.cz.

V případě poruch na domovním vybavení, které bezprostředně neohrožují životy a zdraví, ale omezují užívání objektu, volejte na čísla uvedená v důležitých kontaktech.

Hlášení změn – oznamovací povinnost

1. ledna 2014 vchází v platnost Nový občanský zákoník (NOZ), dle kterého má každý vlastník oznamovací povinnost nahlásit jakékoliv změny týkající se vlastnictví jednotky, a to do jednoho měsíce, kdy se o změně dozvěděl. Jedná se zejména o tyto změny:

- změnu vlastnictví,
- změnu počtu osob,
- nahlášení nájemce (včetně jména a adresy).

Na konci roku 2013 všichni vlastníci dostali poštou tzv. Evidenční listy vlastníka. Žádáme tedy o jejich bezodkladné vyplnění a zaslání zpět na adresu správce případně, e-mailem na sprava@trigema.cz.

Pokud Vám Evidenční list vlastníka nebyl doručen, prosím dejte to správci vědět, který vám jej zašle.

Jakékoliv změny poté hlaste písemně na adresu správce, případně e-mailem.

Předchozí správce nemovitosti

Původním správcem nemovitosti byla IPS a.s., odštěpný závod 22, později přejmenovaná na Skanska Facility Management. Po jejím prodeji přešlo správcovství na společnost AUSTIS a.s., Provozovna správy nemovitostí Nekvasilova.

Společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství
Sídlo: Praha 5, Kodymova 2538/10, PSČ 158 00

TOPlist