Platby záloh za služby

Společenství vlastníků jednotek
Kodymova 2537-2539

Neplatiči, finance domu (červen 2020)

Upomínky neplatičům jsou rozesílány pravidelně prostřednictvím paní Valové, účetní RVW Facility. V současné době je stále jeden dlouhodobý neplatič řešen soudní cestou.

Náš účet u ČSOB je v momentální výši 11 miliónů Kč, provozní účet RB cca 1 milión Kč. Pojištění domu zůstává u ČSOB pojišťovny beze změny. Pojištění se vztahuje ke společným částem domu, bytové pojistky uzavírají majitelé bytů individuálně. Doporučujeme, aby všichni vlastníci i jejich nájemníci měli uzavřené pojištění odpovědnosti, pro případ způsobení škod na společných částech domu nebo jiným spoluvlastníkům.

Upozornění pro plátce

Řádné úhrady záloh jsou kontrolovány účetním oddělením správce objektu RVW Facility s.r.o. S případnými dotazy kontaktujte paní Dagmar Valovou na dagmar.valova@rvw.cz. Pokud je majitel bytové jednotky upozorněn písemně na nedoplatek a přesto nedojde k jeho uhrazení, musí počítat s tím, že je evidován jako dlužník a jeho pohledávka bude vymáhána právní cestou.

Změna výše záloh

změna zálohShromáždění vlastníků jednotek dne 21. června 2007 schválilo změnu výše záloh a plateb do fondu oprav dle přiložené tabulky, a to s platností od 1. 7. 2007. Nové předpisy rozeslal správce domu všem vlastníkům jednotek na konci června 2007.

Zvýšení záloh

Shromáždění vlastníků jednotek v prosinci 2005 odsouhlasilo zvýšení záloh o 20 % a zvýšení plateb do fondu oprav o 100 %. O konkrétních částkách byli vlastníci informováni dopisem, který rozesílala v prvním čtvrtletí roku 2006 společnost Austis.

Úhrada záloh

Všechny platby musí být hrazeny na účet společenství číslo: 185 375 721/0300, a to pod variabilním symbolem, který je uveden na zaslaném předpisu (u bytových jednotek se skládá z čísla vchodu a čísla jednotky - např. 2537402, u garážových stání se skládá z trojčíslí 509 a dvojčíslí stání - např. 50918).

Platby zaslané na jiný účet nebo s jiným variabilním symbolem není možné evidovat, a proto budou považovány za nezaplacené!

Společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství
Sídlo: Praha 5, Kodymova 2538/10, PSČ 158 00

TOPlist