Stanovy SVJ

Společenství vlastníků jednotek
Kodymova 2537-2539

Změna stanov odložena

Shromáždění vlastníků avizované na 30. června 2021 bylo pro nedostatečnou účast členů SVJ rozpuštěno, nově připravené Stanovy nemohly být tedy v roce 2021 schváleny.

Návrh změny stanov (červen 2021)

změna stanov 2021 Návrh stanov SVJ v červnu 2021 Na shromáždění vlastníků jednotek konaném 30. června 2021 bude schvalováno revidované znění stanov. Změny byly navrženy, aby stanovy byly v souladu s platnou legislativou. Žádáme členy SVJ o jejich prostudování, aby mohly být schváleny. Případné dotazy nebo připomínky zasílejte nejpozději do 21. června 2021 e-mailem.

Platné znění stanov (od června 2007)

Stanovy SVJ ze dne 21. 6. 2007 Na shromáždění vlastníků jednotek konaném 21. června 2007 bylo schváleno nové znění stanov. Změny byly provedeny s ohledem na změnu legislativních předpisů a vzorových stanov pro společenství vlastníků domů.

Původní znění stanov

Stanovy SVJ ze dne 11. 12. 2001 Původní znění stanov bylo schváleno shromážděním vlastníků jednotek 11. prosince 2001.

Změna stanov v čl. III

Notářský záznam o změně stanov Změna ve stanovách Shromáždění vlastníků jednotek konané 11. prosince 2003 schválilo změnu stanov. V článku III. odstavci 7. bylo vypuštěno slovo 'notářský'.

Společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství
Sídlo: Praha 5, Kodymova 2538/10, PSČ 158 00

TOPlist