Zámky a dveře domu

Společenství vlastníků jednotek
Kodymova 2537-2539

Žádosti o nové čipy a klíče

žádost o nový čip a klíč Pokud potřebujete nový čip nebo klíč od společných prostor domu (vchod, kočárkárna, garáž...), kontaktujte správce objektu RVW Facility, s.r.o., technika správy pro náš dům. Odevzdejte mu vyplněný formulář, který si zde můžete stahnout ve formátu PDF.

Další fáze výměny dveří

Na základě uzavřené smlouvy s firmou Kaltmeyer byla dle plánu v červenci 2017 zahájena demontáž vnitřních vstupních portálů a následně pokračovaly práce spojené s výrobou, osazením a zprovozněním nových dveří podle objednávky. Bohužel veškeré práce přinášely od počátku množství problémů, nepořádku a špíny v domě pro neustálé předělávky a opravy. Došlo také k absolutnímu nedodržení termínů. Subdodavatel naprosto selhal a závěrečné zprovoznění elektroniky ze strany hlavního dodavatele přineslo další průtahy v řádu měsíců.

Ze strany výboru SVJ to znamenalo permanentní reklamace a nepříjemnosti při jednání s hlavním dodavatelem, aby vůbec byla zakázka kompletně dokončena. To se podařilo až na konci roku 2017, k předání došlo konečně v lednu 2018. Veškeré předchozí problémy byly kompenzovány slevou z ceny díla.

Leden 2018:
Pro plánovanou výměnu dvou dosluhujících dřevěných portálů bez elektroniky (vchody 2537, 2538 - zadní vstup) bude vybrán, vzhledem k negativní zkušenosti z roku 2017, jiný dodavatel. Teprve po celkovém dokončení dojde k výmalbě vstupních prostor.

Výměna vnitřních dveří a čipy

V roce 2016 odsouhlasili hlasováním majitelé bytů svůj zájem na zprovoznění otevírání 2. vstupních dveří pomocí zvonkového systému a ideálně doplnění o čipy. Při prověřování odbornými firmami se ukázalo, že současné dosluhující dřevěné rámy neumožňují montáž a hlavně bezpečnou a bezporuchovou funkci tohoto ovládání.

Na jaře 2017 po vyhodnocení celkové situace (v mezičase byly opět poškozeny zámky a závěsy ve vchodech 2537 a 2538) bylo zahájeno výběrové řízení na výrobu nových dveří + instalaci otevíračů. V květnu 2017 byla vybrána z pěti uchazečů firma Kaltmeyer, která zajistí dodávku nových dveřních portálů rozšířenou o čipový systém Kaba Clever (stávající používané čipy) a ovládání impulzem z domácích telefonů. Montáž proběhne v červenci 2017 ve všech vchodech. Přesný termín bude zveřejněn na informačních tabulích.

Úpravy a opravy v dubnu 2015

V dubnu 2015 proběhla oprava poškozeného závěsu vstupních dveří (hlavní vchod 2539/8), zároveň byly seřízeny a napasovány protikusy zámků. Pro vyšší zabezpečení došlo u všech vchodů k montáži svislých ocelových komponentů zamezujících páčení. Dodavatel: specializovaná firma Michal Dvořák - servis, s.r.o.

Od úvahy o montáži dalších čipů (vnitřní dveře) bylo zatím upuštěno z důvodu finanční náročnosti a zároveň nulového bezpečnostního významu při možnosti přímého vstupu na schodiště zadním vchodem.

Žádosti o nové čipy a klíče

žádost o nový čip a klíč Pokud potřebujete nový čip nebo klíč od společných prostor domu (vchod, kočárkárna, garáž...), kontaktujte správce objektu Trigema Facility s.r.o., technika správy pro náš dům. Odevzdejte mu vyplněný formulář, který si zde můžete stahnout ve formátu PDF.

Čipy od července v celém objektu

výdej čipů Z bezpečnostních důvodů nahrazujeme klíče od domu elektronickými čipy. Vyzvedněte si včas čipy, abyste se dostali domů, a to i do vchodů 8 a 10. Předání čipových klíčů bude probíhat následovně:
23. června - 14. července 2014
po-čt od 7.30 - 17.30 hodin
pátek 7.30-16.30 hodin
v recepci TRIGEMA – Explora Jupiter, 3. patro, Bucharova 2641/14, Praha 5

Montáž zámků proběhne 15. 7. 2014 v dopoledních hodinách, od tohoto okamžiku nebude přístup do domu bez čipu možný.

Čipy nahrazují klíče – dostanete se domů?

výdej čipů Z bezpečnostních důvodů nahrazujeme klíče od domu elektronickými čipy. Jako první je jimi osazován vchod 2537/12, další budou následovat. Vyzvedněte si včas čipy, abyste se dostali domů. Předání čipových klíčů bude probíhat následovně:
1) středa 21. 5. 16–17 h. vchod Kodymova 2537/12
2) čtvrtek 22. 5. 7.30–17.30 h. recepce Trigema –Explora Jupiter, 3. patro, Bucharova 2641/14, Praha 5
3) pátek 23. 5. 7.30–16 h. – recepce Trigema

K převzetí klíče(ů) je nutné se prokázat platným OP (vlastník bytu), nebo OP + plná moc (nájemce).

Instalace čipového zámku vchodu č. 12 byla provedena v pátek 23. 5. 2014, od té doby není možné se bez čipového klíče dostat do objektu.
Přístup do domu zadním vchodem nebude možný do instalace čipového zámku i zde (v druhé půlce června). Pro vnitřní vchodové dveře a kočárkárnu budeme nadále využívat stávající klíče. Nové čipové klíče budou platit pro vnější vstupy do domu. Při ztrátě či odcizení dochází ke zrušení čipu okamžitě (po nahlášení!!!). Ostatní klíče zůstávají beze změn.

Servis zámků a dveří

Opravy vchodových dveří, jejich seřízení a zámků ve společných prostorách domu zajišťuje dodavatel díla. Případné závady hlaste ihned správci objektu Trigema Facility s.r.o. a zároveň přímo výboru společenství vlastníků jednotek - viz důležité kontakty. Jedná se o přední a zadní vchodové dveře všech vchodů a o zámky v nich, zámky předního a zadního zádveří, zámky dveří do kočárkáren, zámky dveří u výtahu v suterénu, zámky dveří od výtahu do garáží, zámky úklidových komor a zámek dveří u přístupu ke kolektoru. Tedy jde o všechny zámky zahrnuté do systému generálního klíče, který byl zprovozněn v červnu/červenci 2008.

Harmonogram výměny zámků a dveří

požadované počty klíčů Podívejte se do přiložené tabulky, zda souhlasí nahlášený počet klíčů s vašimi požadavky. Postup prací na výměnách zámků a dveří by měl dle dohody s dodavatelskou firmou odpovídat následujícímu harmonogramu. Pokud jste uživateli garáže a nestihnete si nové klíče převzít před datem výměny zámků garážových dveří, dostanete se do garáže provizorně pouze pomocí čipu po vjezdové rampě.

do 18. 5. 2008 - vlastníci jednotek oznámí požadované počty klíčů
do 6. 6. 2008 - výroba klíčů
6.-20. 6. 2008 - výměna zámků u dveří z garáží do domu, úklidových komor a vstupu ke kolektoru
16. 6. 2008 - předávání klíčů vlastníkům na shromáždění
30. 6. - 10. 7. 2008 - výměna vchodových dveří, výměna zámků vchodových dveří, zádveří a kočárkáren

Výměna zámků a vchodových dveří

Na základě schválení shromážděním vlastníků byla objednána výměna dveří a zámků ve společných prostorách domu. V červnu budou postupně vyměňovány zámky dveří (přední i zadní vchodové dveře, zádveří, garáže, garážová zádveří, kočárkárny, úklidové komory...), začátkem července by měly být vyměněny vchodové dveře. Ještě předtím je třeba, aby si vlastníci jednotek převzali nové klíče.

Vlastníkům jednotek bude přidělen počet klíčů v závislosti na velikosti jednotky - za každých započatých 20 m2 podlahové plochy bude předán 1 klíč. Pokud chcete více klíčů, oznamte to do 18. května 2008. Za každý klíč navíc vám bude účtováno cca 80 Kč a tato částka bude zahrnuta do vyúčtování nákladů za rok 2008.

Termíny předávání nových klíčů vlastníkům budou včas oznámeny. Z bezpečnostních důvodů nebudou klíče předávány nájemníkům jednotek bez předložení plné moci vlastníka.

Požadovaný počet nových klíčů od vchodových dveří (nad počet odpovídající ploše jednotky) sdělte do 18. 5. 2008:
e-mailem na kodymova@kodymova.cz nebo
písemně na adresu SVJ Kodymova nebo
písemně do schránky zástupce svého vchodu ve výboru.

Společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství
Sídlo: Praha 5, Kodymova 2538/10, PSČ 158 00

TOPlist