Výbor a kontrolní komise SVJ

Společenství vlastníků jednotek
Kodymova 2537-2539

Výbor sídlí na adrese SVJ, tedy Kodymova 2538, Praha 5. V tomto vchodu je umístěna poštovní schránka společenství a výboru. V případě potřeby mohou vlastníci bytových jednotek kontaktovat i zástupce výboru ve svém vchodě a nebo psát na e-mail: kodymova(zavin.)kodymova.cz.

Výbor v období od června 2023 

RVW Facility, zástupce JUDr. Michal Šimek, předseda výboru,
PharmDr. Hana Krajsová,
Ing. Ladislav Valenta.

Volba výboru proběhla hlasováním na shromáždění vlastníků 15. června 2023. 

Výbor v období 2020-2022

Vladimír Bílý, předseda výboru,
Eva Jirsová,
Ladislav Valenta.

Doplňující volba třetího člena výboru proběhla hlasováním na shromáždění vlastníků 29. června 2020. Předseda výboru navrhl Ing. Ladislava Valentu, který byl většinově zvolen. Kandidovala též paní Krajsová, která později kandidaturu stáhla. Dvě osoby se zdržely hlasování.

Eva Jirsová ukončila činnost ve Výboru SVJ ze zdravotních důvodů k 31. 12. 2022. Nový statutární orgán vzejde z voleb, které se uskuteční při nejbližším usnášeníschopném shromáždění vlastníků.

Kontrolní komise

Na shromáždění vlastníků jednotek 11. prosince 2007 byla zvolena kontrolní komise ve složení:
Miloš Brecher (Kodymova 2537),
Marie Valentová (Kodymova 2538),
František Nedbal (Kodymova 2539).

Výbor v období 2017-2019

Od shromáždění vlastníků jednotek 19. června 2017 je složení výboru:
Eva Jirsová (Kodymova 2537),
Vladimír Bílý (Kodymova 2538),
Aneta Srnová (Kodymova 2539).

Mgr. Aneta Srnová (dříve Stiborová) ukončila v roce 2019 svou činnost ve výboru na vlastní žádost. Doplňující volba do výboru SVJ proběhne při nejbližším shromáždění vlastníků v roce 2020.

Složení kontrolní komise zůstává neměnné i po následujících shromážděních vlastníků.

Výbor v období 2010-2017

Od shromáždění vlastníků jednotek 29. června 2010 je složení výboru:
Eva Jirsová (Kodymova 2537),
Vladimír Bílý (Kodymova 2538),
Michal Lošťák (Kodymova 2539).
Na první schůzi výboru byl zvolen předsedou výboru V. Bílý a místopředsedou výboru M. Lošťák.

Výbor v období 2007-2010

Na shromáždění vlastníků jednotek 11. prosince 2007 byl zvolen výbor ve složení:
Jan Rosenauer (Kodymova 2537),
Vladimír Bílý (Kodymova 2538),
Michal Lošťák (Kodymova 2539).
Na první schůzi výboru hned po shromáždění byl zvolen předsedou výboru V. Bílý a místopředsedou výboru J. Rosenauer.

Zprávy o činnosti výboru

Členové výboru SVJ spolu jednají průběžně, kdykoli je třeba. Můžete si přečíst, kterými činnostmi se především zabývali v období (ohraničených konáním shromáždění SVJ):
2007-2008 ~ 2008-2009 ~ 2009-2010.

Výbor v období 2005-2007

Na shromáždění vlastníků jednotek 12. prosince 2005 byl zvolen výbor ve složení:
Jan Rosenauer (Kodymova 2537),
Vladimír Bílý (Kodymova 2538),
Jakub Havlín (Kodymova 2539).
Na první schůzi výboru byl dne 9. ledna 2006 zvolen předsedou V. Bílý.

Zástupce vchodu 2539 přestal být členem výboru k 31. říjnu 2007 z důvodu ukončení členství ve Společenství. Vzhledem k blížícímu se shromáždění vlastníků jednotek, na kterém musí být zvolen nový výbor i kontrolní komise, nebyl na uvolněné místo doplněn náhradník.

Zde si můžete přečíst, o čem jednal výbor SVJ na svých schůzích konaných:
9. ledna 2006 ~ 7. března 2006 ~ 10. května 2006 ~ 13. července 2006 ~ 13. září 2006 ~ 10. ledna 2007 ~ 26. ledna 2007 ~ 22. února 2007 ~ 5. června 2007 ~ 18. července 2007 ~ 25. září 2007 (společně s kontrolní komisí).

Výbor v období 2004-2005

Členy výboru SVJ byli v období 2004-2005 tito zástupci jednotlivých vchodů:
L. Jirůtková (Kodymova 2537),
V. Bílý (Kodymova 2538, předseda výboru),
R. Sedláček (Kodymova 2539)

Společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství
Sídlo: Praha 5, Kodymova 2538/10, PSČ 158 00

TOPlist