Aktuální informace

Společenství vlastníků jednotek. Kodymova 2537-2539


Výměna klíčů od kočárkáren

Výměna klíčů od kočárkáren

24. května 2024:

Výměna klíčů, aktualizace


Termín shromáždění vlastníků SVJ

Termín konání shromáždění vlastníků

23. května 2024:

Termín konání shromáždění vlastníků


Úklid garáží

Úklid garáží

22. května 2024:

Úklid garáží.


Malování přízemních chodeb a kočárkáren

Plán malování přízemí a kočárkáren

9. dubna 2024:

Plán malování.


Úkony provedené od července 2023

Seznam úkonů provedených od července 2023

4. března 2024:

Seznam úkonů provedených od července 2023.


Nové stanovy SVJ

15. února 2024:
V rubrice "Stanovy SVJ" byly zveřejněny nové stanovy přijaté na schůzi SVJ 15. června 2023. 

Oprava osvětlení na chodbách

25. ledna 2024:
Proběhla kompletní kontrola osvětlení ve společnách prostorách. Porouchaná a stále svítící světla budou vyměněna, jakmile budou k dispozici náhradní. Bude též provedena celková revize osvětlení domů.

Podklady pro shromáždění vlastníků 2023

vyúčtování nákladů 2022

8. června 2023:

Zveřejňujeme podklady pro jednání shromáždění vlastníků – vyúčtování nákladů za rok 2022, porovnání nákladů za roky 2021 a 2022, návrh stanov a nabídku RVW na řešení předsednictví výboru SVJ. Nechybí samozřejmě ani samotná pozvánka na shromáždění a plná moc. Vše si můžete prostudovat ZDE.

Pozvánka na shromáždění vlastníků

pozvánka na shromáždění 20231. června 2023:
Dovolujeme si vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná ve čtvrtek 15. června 2023 od 19.30 hodin v prostoru garáží. Pokud se nemůžete zúčastnit sami, zplnomocněte prosím svého zástupce. Je třeba zvolit nové členy orgánů společenství!

Výbor SVJ

24. dubna 2023:
Aktualizovány informace o složení Výboru SVJ.

Výměna měřičů tepla

30. prosince 2022:
Doplněny informace k výměně BMT v létě 2022, spolu s popisem jejich fungování.

Lze na lodžie umístit fotovoltaiku?

28. září 2022:
Výbor SVJ získal pro zájemce o úsporu energií vyjádření stavebního úřadu MČ Praha 13 k možnému umístění fotovoltaických panelů na lodžie bytových domů. Můžete si jej přečíst na stránce o technickém stavu domu.

Shromáždění vlastníků nebylo usnášeníschopné

1. července 2022:
Přestože pozvánka na Shromáždění vlastníků byla v předstihu odeslána do schránek všem vlastníkům bytů, vzhledem k naléhavosti programu, ani tentokrát se nepodařilo získat potřebný počet zájemců o dění v našem domě. Zejména jde o revidované stanovy podle současných právních norem, které jsou připraveny již druhým rokem. Dále jsme apelovali na schválení rekonstrukce fasády, která znamená již 3 roky dílčí zbytečné opravy, které jsou vždy pouze dočasné, některé nelze zajistit ani provizorně. Samozřejmě podrobně připravené výběrové řízení z roku 2018 (později odloženo kvůli problémům s covid režimem) již mělo vybranou firmu čekající na schválení ze strany SVJ. Upozornili jsme opakovaně, že předjednané ceny již neplatí a nárůst bude výrazný.
Kvůli nízké účasti majitelů bytů (či zplnomocněných osob) na svolaném shromáždění 23. 6. 2022 došlo k jeho rozpuštění, protože jsme opět nebyli usnášení schopni.

Změna účetní správce objektu

30. června 2022:
RVW Facility, s.r.o., sděluje všem majitelům bytů, že ke dni 1. července 2022 dochází k personální změně v osobě účetní. Od tohoto data bude zajišťovat ekonomickou část správy domu paní Nataliia Kovtun, e-mail: nataliia.kovtun@rvw.cz. Telefonní číslo zůstává stejné: 226 230 241.

Pozvánka na shromáždění vlastníků

pozvánka na shromáždění 20229. června 2022:
Zveme všechny vlastníky na shromáždění SVJ ve čtvrtek 23. června. Vaše účast je velmi důležitá kvůli schvalování vyúčtování roku 2021, schvalování nového znění stanov, opravy fasády i dalším bodům. Pokud se nemůžete zúčastnit sami, zplnomocněte prosím svého zástupce!

Pozor na šmejdy

23. března 2022:
V loňském roce jsme na vývěskách upozorňovali na množící se případy podomních firem, které se pokouší dostat do domu a do bytů s různými nabídkami. Letos jsme toto varování zopakovali, protože podobných případů přibývá (a nejen v našem domě)! Tito lidé často používají sdělení, že zastupují správu objektu, nebo výbor SVJ, provádějí kontrolu a podobně.

V roce 2021 i letos to byly zejména předražené firmy, které nabízely výměnu těsnění v oknech, internetové služby nebo výhodné dodávky elektřiny. Ve vašem vlastním zájmu vás žádáme, abyste nepouštěli tyto podvodné firmy do domu. Pokud máte objednány jakékoli práce ve svém bytě, nesete plnou zodpovědnost za firmu, kterou si do bytu pustíte.

Servisní a jiné akce, které jsou objednány prostřednictvím RVW Facility, s.r.o. (ve spolupráci s výborem SVJ), jsou vždy oznámeny s předstihem. Se spolupracujícími firmami se snažíme vždy dojednat nejlepší ceny, které jsou při hromadných objednávkách výrazně nižší. Pokud nabídky nevyužijete, je třeba počítat s tím, že náklady za individuální objednávky oprav (úprav) mohou být často nepřiměřeně vysoké.

Zvonková tabla opravena

19. prosince 2021:
V listopadu byla do užívání předána kompletně vyměněná zvonková tabla. Uživatelé a vlastníci všech bytů byli vyzváni ke kontrole funkčnosti systému.

Shromáždění vlastníků se neuskutečnilo, opravy stojí

13. srpna 2021:
Z důvodu velmi nízké účasti nebylo shromáždění vlastníků svolané na 30. června 2021 usnášeníschopné. Proto nemůžou ani pokračovat potřebné opravy domu, což vzhledem k rostoucím cenám stavebních prací a materiálů bude na úkor peněz všech vlastníků. Vyzýváme všechny vlastníky, aby na shromáždění v náhradním termínu zajistili svou účast, nebo plnou mocí pověřili účastí svého zástupce.

Transparentní účet funguje

12. srpna 2021:
Na shromáždění vlastníků zazněla nepravdivá informace o zrušení transparentnosti účtu SVJ. Náhled na účet 2389228001/5500 je stále veřejně přístupný.

Upozornění k vlastnictví pozemků

16. června 2021:
Po poradě s právníky upozorňujeme vlastníky jednotek v domě, kteří nezakoupili od MHMP příslušené podíly na pozemcích pod domem, na důsledky tohoto kroku.

Pozvánka na shromáždění vlastníků

pozvánka na shromáždění 202114. června 2021:
Zveme všechny vlastníky na shromáždění SVJ ve středu 30. června. Vaše účast je velmi důležitá kvůli schvalování vyúčtování roku 2020, schvalování nového znění stanov i dalším bodům. Pokud se nemůžete zúčastnit sami, zplnomocněte prosím svého zástupce!

Informace ze shromáždění vlastníků 2020

16. července 2020:
Na shromáždění vlastníků 29. června byl zvolen nový člen výboru a odsouhlaseno vyúčtování za rok 2019. Dalšími body byly informace o stavu účtu a vymáhání pohledávek od neplatičů, převodu pozemků z města na vlastníky jednotek, opravách a údržbě domu, změně úklidové firmy, nebo stížnosti na hluk a krmení zvířat.

Pozvánka na shromáždění vlastníků

14. června 2020:
Zveme všechny vlastníky na shromáždění SVJ v pondělí 29. června. Vaše účast je velmi důležitá kvůli schvalování vyúčtování roku 2019, volbě členů výboru SVJ i dalším bodům. Pokud se nemůžete zúčastnit sami, zplnomocněte prosím svého zástupce!

Internet a televize od T-Mobile

nabídka T-Mobile8. května 2020:
V našem domě výbor SVJ schválil instalaci optické sítě, která je od dubna k dispozici. Společnost T-Mobile ji provádí v bytových domech po celé republice bezplatně a využití pro koncové zákazníky je zcela individuální.

V případě zájmu o využití služeb kontaktujte zástupce provozovatele.

Úklid domu a ochrana před koronavirem

6. května 2020:
Vzhledem k situaci pandemie Covid-19 jsme zajistili prostřednictvím úklidové firmy vyčištění vnitřních i vnějších částí (okna, zábradlí) domu dezinfekčními prostředky. Pro vytírání chodeb, výtahů a čištění klik jsou používány i při týdenním běžném úklidu. Žádáme všechny obyvatele domu o přísné dodržování hygienických pravidel dle pokynů MZ. Používání roušek je povinné i v prostorách domu.

Daň z pozemků; pozemek u domu

20. prosince 2019:
Připomínáme majitelům bytů, kteří odkupovali pozemek ke svému bytu až v tomto roce, že přiznání k dani z nabytí nemovité věci mají povinnost podat do konce ledna 2020.

Pozemek příslušný k domu byl zakoupen, cena bude vlastníkům vyúčtována v roce 2020.

Opravy v roce 2019 (doplnění)

18. prosince 2019:
Byl doplněn přehled závad a oprav, například o informace týkajcí se zatékání do lodžií, opravy celé fasády, změn v dodavatelích služeb, výměny garážových vrat, nefunkčnosti otevírání dveří nebo oslňující reklamy Kauflandu.

Důležité kontakty

15. prosince 2019:
Byly aktualizovány důležité kontakty – spojení na pohotovostní službu výtahů, garážových vrat aj.

Převody pozemků - čas se krátí

7. října 2019:
Znovu upozorňujeme na nutnost podání žádosti o odkup části pozemku vztahujícího se k vašemu bytu do konce roku 2019.

Opravy lodžií

29. září 2019:
Podle nahlášených závad na lodžiích v tomto roce byly provedeny kontroly stavební firmou specializovanou na hydroizolace. Dle výsledků prohlídek budou nejakutnější opravy provedeny ještě do konce tohoto roku. Zároveň proběhne ve 4 případech rekonstrukce balkonového osvětlení (RVW Facility s.r.o.), kde byl zjištěn průsak vody po kabelech. Tato povrchová oprava již byla provedena úspěšně na jiných lodžiích.

Převody pozemků finišují

11. srpen 2019:
Na shromáždění vlastníků byli znovu vyzváni ti, kteří žádost o odkup části pozemku ke svému bytu dosud nepodali, aby tak učinili nejpozději do konce roku 2019. K datu 24. 6. 2019 se to týkalo 11 majitelů bytů!

Zbývající pozemky před domem byly odkoupeny jako celek dle plánu, smlouva byla podepsána v červenci 2019 v advokátní kanceláři JUDr. Olejníčka. V současné době čekáme na provedení zápisu do katastru.

Pozvánka na shromáždění vlastníků

6. června 2019:
Zveme všechny vlastníky na shromáždění SVJ v pondělí 24. června. Vaše účast je velmi důležitá kvůli schvalování vyúčtování uplynulého roku, vlastnictví pozemků pod domem i dalším opravám a úpravám domu. Pokud se nemůžete zúčastnit sami, zplnomocněte prosím svého zástupce.!

Plánovaný úklid garáží

20. dubna 2019:
Čištění mokrou cestou proběhne 29. dubna mezi 10. a 14. hodinou. Všechny majitele a uživatele garážových stání prosíme o respektování pokynů, které budou zveřejněny provádějící firmou před termínem. Zároveň žádáme o odstranění jakýchkoli předmětů, které nemají v garážích co dělat.

Hlaste závady na lodžiích a balkónech

20. dubna 2019:
Všechny majitele a uživatele bytů vyzýváme, aby do 15. května 2019 nahlásili správci objektu p. Kovaříkovi na e-mail: karel.kovarik@rvw.cz (tel. 774 416 375) jakékoli hydroizolační závady na vašich lodžiíc, které se objevily během posledního období zima 2018/jaro 2019.

Výzva k prodeji pozemků

24. března 2019:
V sekci pozemky byl zveřejněn dopis od advokátní kanceláře zajišťující převod pozemků pod domem z města na vlastníky bytů.

Pozemky – daň z nemovitých věcí

29. ledna 2019:
K pozemkům byla doplněna informace o povinnosti podat přiznání k dani z nemovitých věcí (do 31. 1. 2019!) a také nová adresa advokátní kanceláře JUDr. Jana Olejníčka, která převody pozemků na majitele bytů vyřizuje.

Výměna vodoměrů

23. října 2018:
V období 15.-17. října 2018 byla provedena v bytech výměna vodoměrů SV a TUV firmou IRTN.cz. V případě jakýchkoli dotazů či zjištěných problémů apod. kontaktujte zodpovědné pracovníky na tel. 608 577 996 (SMS), nebo e-mailem: technik@irtn.cz

Jak a proč zaplatit za pozemky

14. září 2018:
V sekci pozemky byly doplněny údaje o ceně pozemků pro jednotlivé byty, možnostech, jak cenu zaplatit, a o riziku pro vlastníky, kteří pozemek neodkoupí.

Nebezpečí požáru

23. srpna 2018:
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vzhledem ke zvýšenému riziku požárů a stížnostem spolubydlících znovu upozorňujeme na přísný zákaz odhazování nedopalků cigaret z balkonů, v domě i okolí domu!

Shromáždění vlastníků, pozemky

19. srpna 2018:
V červenci proběhlo Shromáždění vlastníků, při kterém byl schváleno předložené vyúčtování za rok 2017. Následně bylo účetní RVW paní Valovou rozesláno vyúčtování jednotlivým vlastníkům. S eventuálními nejasnostmi ve vyúčtování je třeba se obracet přímo na ni ve stanoveném termínu.

Stále pokračuje proces odkupu pozemků pod domem.

Byl aktualizován přehled oprav domu.

Pozvánka na shromáždění vlastníků

8. června 2018:
Zveme všechny vlastníky na shromáždění SVJ v úterý 10. července. Vaše účast je velmi důležitá kvůli schvalování vyúčtování uplynulého roku, vyřešení vlastnictví pozemků pod domem i dalším bodům programu. Pokud se nemůžete zúčastnit sami, zplnomocněte svého zástupce.!

Prodej pozemků, požární bezpečnost

21. února 2018:
Uzavírání smluv pro prodej pozemků pod naším domem probíhá nadále prostřednictvím advokátní kanceláře JUDr. Jana Olejníčka. Upozorňujeme znovu, že smlouvy jsou řešeny individuálně, nikoli prostřednictvím výboru SVJ. Veškeré informace najdete pod záložkou pozemky.

Po písemném upozornění z roku 2017 na nutnost vyklizení osobních předmětů ze společných prostor domu bude oznámen termín odvezení zbývajících věcí, které nebyly odklizeny. Dle platných požárních směrnic, které jsme povinni respektovat, se nařízení týká i majitelů garážových stání. Všichni obdrží od správy objektu písemný protokol obsahující přesná vymezení.

Aktualizace kontaktů, výměna dveří

17. února 2018:
Aktualizovány kontatní údaje na technika správcovské společnosti (pan Kovařík) a doplněny informace o výměně vnitřních vchodových dveří v letech 2017 a 2018.

Shromáždění, pozemky, výbor SVJ

30. června 2017:
Na shromáždění vlastníků 19. června byly mimo jiné zveřejněny důležité podrobnosti k prodeji pozemků a byl zvolen nový výbor SVJ.

Aktualizace kontaktů správce

10. června 2017:
Doplněny nové kontatní údaje na správcovskou společnost.

Výměna vnitřních dveří

6. června 2017:
Na základě hlasování vlastníků budou vnitřní dveře vyměněny, doplněny o ovládání domovními telefony a čipovým systémem.

Pozvánka na shromáždění vlastníků

21. května 2017:
Zveme všechny vlastníky na shromáždění SVJ v pondělí 19. června. Vaše účast je velmi důležitá kvůli schvalování vyúčtování uplynulého roku, úpravě stanov i dalším bodům programu. Pozor: budou zveřejněny důležité informace k prodeji pozemků!

Změna jména správce

3. května 2017:
Upozorňujeme vlastníky bytů na změnu názvu správcovské společnosti, podrobnosti najdete také na infotabulích ve všech vchodech.

Aktualizace závad

9. října 2016:
Aktualizován přehled závad a oprav domu.

Zasklívání lodžií a balkonů

6. října 2016:
Zájemcům o zasklívání svých balkonů a lodžií sdělujeme, že byla vyřízena žádost o povolení na Stavebním odboru ÚMČ Prahy 13, která je nyní požadována. Toto povolení platí pro celý objekt domu Kodymova 2537-2539. Provádět zasklení mohou pouze autorizovaní výrobci. Povolení bylo vydáno 6. října 2016 a platí pro bezrámové systémy s certifikací.

Stavební opravy a rekonstrukce

3. června 2016:
V průběhu května a června 2016 probíhají v objektu Kodymova 2537-2539 i okolních venkovních prostorách doporučené stavební úpravy (opravy) a rekonstrukce. Žádná z prací nevyžaduje omezení ve společných prostorách domu ani v garážích. O dalších plánovaných opravách (např. rekonstrukce osvětlení vnitřních prostor) bude rozhodnuto při shromáždění vlastníků (viz pozvánka).

Pozvánka na shromáždění vlastníků

1. června 2016:
Zveme všechny vlastníky na shromáždění SVJ v pondělí 20. června. Vaše účast je velmi důležitá kvůli schvalování vyúčtování uplynulého roku, úpravě stanov i dalším bodům programu.

Magistrát a cena pozemků

24. května 2016:
Magistrát hl. m. Prahy zaslal výzvu na podání cenové nabídky na pozemky pod domem a okolo něj.

Zpráva statika

31. března 2016:
Doplněn závěr statika týkající se závad (prasklin) na vnitřních stěnách domu.

Kontakt na stavební firmu

17. února 2016:
Doplněn kontakt na spolupracující stavbní firmu Revist.

Kontrola statiky, jednání o pozemcích

10. února 2016:
Vzhledem k hlášeným závadám na vnitřních stěnách bytu Kodymova 2538/10 byla na základě rozhodnutí výboru SVJ objednána revize a následně posudek statika.

Odbor evidence a správy majetku MHMP byl opět vyzván k podání aktuální informace ve věci podané žádosti o úplatné převedení pozemků pod domem Kodymova 2537-2539.

Správa domu: změna technika a úřední hodiny

10. ledna 2016:
Správce objektu jmenoval nového technika pro náš dům, pana Tomáše Trana. Ekonomické oddělení zavedlo nové pravidelné úřední hodiny pro konzultační činnost.

Informace z magistrátu k převod pozemků

23. října 2015:
Doplněna rekce Magistrátu hl. m. Prahy na žádost o převod pozemků pod domem na vlastníky domu.

Aktualizace závad a výzva majitelům

22. září 2015:
Aktualizován přehled závad a oprav domu. Opět vyzýváme všechny majitele bytů, aby v případě jakékoli zjištěné závady ve společných prostorách domu, na pozemcích nebo na lodžiích bytů tyto problémy hlásili správci objektu Trigema Facility s.r.o. a zároveň výboru SVJ.

Opravy domu, pozemky pod domem

14. května 2015:
V prvním čtvrtletí 2015 došlo na plánovanou generální opravu výtahů, servisní a rekonstrukční práce u všech vchodových dveří. Doplněny informace o jednání magistrátu o pozemcích pod domem.

Pozvánka na shromáždění vlastníků

11. května 2015:
Zveme všechny vlastníky na shromáždění SVJ v pondělí 25. května. Vaše účast je velmi důležitá kvůli schvalování vyúčtování uplynulého roku.

Odpověď magistrátu na žádost o převod pozemků

23. února 2014:
Z oddělení pronájmu, prodeje a nabývání nemovitostí Magistrátu hl. m. Prahy přišla odpověď na žádost o převod pozemků za státu na vlastníky domu.

Jednání o výtazích, úklidu a údržbě zeleně

11. ledna 2015:
Probíhá jednání s firmou OTIS, které se týká generálního servisu výtahů, čekáme na posudek z poslední provedené revize. Zároveň probíhá jednání s firmou Aneda (prostřednictvím správce) o úpravě smlouvy na úklidové služby společných prostor domu a údržbu zeleně na úspornější režim zima/léto.

Byla provedena aktualizace údajů o shromáždění vlastníků v červnu 2014, pokračování jednání o pozemcích pod budovou a opravách závad.

... přejít na starší aktuality ...

Společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství
Sídlo: Praha 5, Kodymova 2538/10, PSČ 158 00

TOPlist