Odpověď MHMP na žádost o prodej
pozemků 2015

Společenství vlastníků jednotek
Kodymova 2537-2539

Dobrý den,

ve věci úplatného převodu pozemků parc. č. 3124/4, parc. č. 3124/24, parc. č. 3124/25 zastavěných bytovým domem č. p. 2537-2539 v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek za účelem sjednocení vlastnictví pozemků a staveb a souvisejícího pozemku parc. č. 3124/31, vše v k.ú. Stodůlky, sdělujeme:

Úplatný převod předmětných pozemků a další případy prodeje pozemků pod bytovými domy a pozemků souvisejících (funkční celky) do vlastnictví společenství vlastníků jednotek (event. bytových družstev), které byly předloženy k projednání na jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konané dne 20. 4. 2015, byly staženy z projednání.

Důvodem zřejmě bylo, že se na jednání „sešly“ různé varianty prodeje pozemků do vlastnictví SVJ a BD (prodej pouze zastavěných pozemků pod bytovými domy, prodej zastavěných pozemků + části souvisejícího pozemku, prodej zastavěných pozemků + celý související pozemek + VB).

Pro informaci v příloze zasílám článek ze dne 21. 4. 2015 (plné znění zde).

Výbor požádal Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy o vypracování návrhu metodiky (pravidel) pro rozhodování o prodejích zastavěných pozemků pod bytovými domy a souvisejících pozemků (funkční celky), aby se v těchto případech postupovalo jednotně.

Po předložení vypracovaného návrhu „pravidel“ bylo dohodnuto, že tyto případy - prodeje zastavěných pozemků pod bytovými domy a souvisejících pozemků do vlastnictví SVJ (BD) - budou předkládány k projednání ve Výboru postupně a jednotlivě.

S pozdravem

Jana Kubínová
Magistrát hlavního města Prahy
odd. využití majetku SVM MHMP

Společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství
Sídlo: Praha 5, Kodymova 2538/10, PSČ 158 00

TOPlist